Skip to content

Legislation

 • ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

  Download
 • ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

  Download
 • ՀՀ ԳԽ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ-ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  Download
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

  Download
 • ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  Download