Skip to content

Ժամանակ | Հայաստանի լեզուի կոմիտէէն ներս ձեռնարկուած վերակազմակերպման ջանքերը բախտորոշ նշանակութիւն ունին մայրենիի ապագային տեսակէտէ